Trường THCS Tôn Thất Tùng - Nghị quyết Hội nghị CBCC NH 2018 - 2019

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Nghị quyết Hội nghị CBCC NH 2018 - 2019. HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC.

Số kí hiệu TTT-NQ-CBCC-2019-01
Ngày ban hành 10/08/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Công Đoàn
Cơ quan ban hành Trường THCS Tôn Thất Tùng Tân Phú
Người ký Phạm Thị Thanh

Nội dung

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Nghị quyết Hội nghị CBCC NH 2018 - 2019

UBND QUẬN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TÔN THẤT TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số: …………NQ- TTT                                                 Tân Phú, ngày 13 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

NĂM HỌC: 2018 - 2019

 

 • Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn 2012 ;
 • Căn cứ Điều 05 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ;
 • Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
 • Căn cứ Công văn số 390/LĐLĐ-CSPL ngày 20/8/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019;
 • Căn cứ Công văn số 198/CĐN-CSPL ngày 29/8/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, trường học năm học 2018 - 2019;
 • Căn cứ Hướng dẫn số 3097/GDĐT-CĐGD ngày 6/9/2018 Cụng đoàn ngành Giỏo dục hướng dẫn về tổ chức Hội nghị người lao động NH 2018-2019; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trong ngành
 • Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và căn cứ Hội nghị Cán bộ - Công chức trường THCS Tôn Thất Tùng thông qua ngày 10/10/2018

Sau khi nghe báo cáo, tham luận góp ý bổ sung tại Hội nghị CB – CC, toàn thể Cán bộ - Công chức nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau:

 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

            Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm cĩ được, năm học 2018 – 2019 tiếp tục đổi mới nhà trường, xây dựng trường học dân chủ, coi trọng giáo  dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, đào tạo ra những con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội thời kỳ hội nhập. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chủ đề “Xây dựng nếp sống văn minh , mỹ quan đô thị”. Xây dựng Chủ đề năm học của ngành giáo dục và đào tạo thành phố   .

        Căn cứ vào yêu cầu của ngành, tình hình thực tế , trường THCS Tơn Thất Tng đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 như sau:

            Tiếp tục xây dựng trường theo hướng tiên tiến, hiện đại, thực hiện Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông. Đẩy mạnh đào tạo chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà, xóa học sinh kém. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính.

            Tích cực đổi mới quản lý và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ quản lý và giáo viên tự học, tự rèn, không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập, chủ động và sáng tạo thực hiện hiệu quả thiên chức dạy người, tổ chức cho học sinh tích cực rèn luyện trở thành những người công dân văn minh tiến bộ của thời đại từ nhân cách, thể chất và trí tuệ, kỹ năng làm chủ cuộc sống.

            Những chỉ tiêu chính phấn đấu trong năm học 2018– 2019 là:

 1. Nhiệm vụ 1: Công tác  chính trị, tư tưởng:

-Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo nền tảng tư tưởng cho toàn thể CB – GV – CNV – HS thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

- Thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách và rèn kỹ năng sống cho học sinh.

- Nêu gương “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Giáo dục cho đội ngũ giáo viên và học sinh nhận thức đúng và tình yêu dành cho biển đảo quê hương..

- Giáo dục học sinh biết nói không với bạo lực học đường và những tác hại xấu ngoài xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông theo định kỳ tháng đến đội ngũ giáo viên và học sinh.

            2.  Nhiệm vụ 2: Công tác chuyên môn:

                        - Xây dựng kế hoạch chuyên môn khoa học, hiệu quả, cụ thể và thực hiện nghiêm túc giảm tải theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Phòng giáo dục đã đề ra cho năm học. Tập thể sư phạm cầ có quyết tâm cao, đoàn kết, sáng tạo để vượt khó hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phấn đấu đảm bảo chất lượng cao hơn năm trước.

            3.  Nhiệm vụ 3: Xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp:

                        - Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục góp phần quan trọng phục vụ yêu cầu học tập ngày càng cao của học sinh.

                        - Xây dựng môi trường khang trang, sạch đẹp, an toàn, trang thiết bị hiện đại, tiện ích và tổ chức sáng tạo các hoạt động giảng dạy, giáo dục đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển của thành phố.

            4.  Nhiệm vụ 4: Công tác tổ chức,  nhân sự:

                        -  Tích cực đổi mới cơ chế quản lý nhà trường, không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ, đảm bảo tạo điểu kiện tốt nhất cho lực lượng sư phạm trong năm học phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nhà trường.

            5.  Nhiệm vụ 5:

            -  Chăm lo về vật chất và tinh thần cho đội ngũ an tâm công tác, phát huy năng lực cống hiến vì nhiệm vụ chung của nhà trường. Mỗi một thành viên có ý thức xây dựng và phát triển truyền thống nhà trường là nhiệm vụ thiêng liêng của thầy và trò trường THCS Tơn Thất Tng.

 

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

      Đối với học sinh:

 

XẾP LOẠI

CHỈ TIÊU

HỌC LỰC

HẠNH KIỂM

GIỎI/TỐT

42 %

95%

KHÁ

41 %

4.9%

TB

  16.4 %

    0.1 %

YẾU - Kém

   0.6 %

0

 

 • Chỉ tiêu lên lớp thẳng:                                                     99.5 %
 • Lên lớp sau khi thi lại:                                                   100%
 • Duy trì sĩ số:                                                        100 %
 • Chỉ tiêu về hiệu suất đào tạo 1 năm:                            100 %

- Văn : 95%

- Toán – Anh văn : 90 %  

- Lý : 95 %      

- Các môn còn lại : 100%

- Tỉ lệ % Khá – Giỏi cao hơn tỉ lệ Quận.

 1. Đối với Cán bộ – Công chức:
 2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị:
 • Tổ chức nghe thời sự, chính trị, chế độ chính sách ít nhất:       2 lần/năm
 • Tổ chức các hoạt động về nguồn, hoc tập truyền thống:                 2 lần/năm
 1. Công tác học tập nâng cao trình độ:
 • Học trên chuẩn:                          01  GV
 • Chính trị trung cấp:               03  GV
 • Học cao học:                            01  GV
 1. Thi đua:
 • Đơn vị đạt danh hiệu:                      +Tập thể  lao động xuất sắc cấp quận.

+Giấy khen Dạy tốt – Học tốt quận

+Đơn vị VH - MTX

 • Chi bộ đạt danh hiệu:                      Chi bộ trong sạch vững mạnh.
 • Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: Vững mạnh xuất sắc .
 • Đoàn TNCS đạt danh hiệu:             Chi đoàn mạnh
 • Liên Đội TNTP:                                Liên đội mạnh
 • Số tổ đạt danh hiệu tiên tiến:                                    05
 • Tỉ lệ cá nhân đạt lao động tiên tiến:                   36
 • Số cá nhân đạt danh hiệu giáo viên giỏi:                       04
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở:                                                         06
 • Chiến sĩ thi đua cấp thành phố :                                       01

+ Bằng khen bộ :                                                                  00

+ Bằng khen Thủ tướng:                                                      00

+ Bằng khen thành phố:                                                      02

+ Huy hiệu thành phố:                                         00

 • Số Tổ CĐ đạt danh hiệu:                                            05

+ Tổ CĐ vững mạnh xuất sắc:                                            05

+ Tổ CĐ vững mạnh:                                                  01

 • Số công đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc:                                  36                  
 • Số Cán bộ công đoàn đạt danh hiệu CBCĐ xuất sắc:                                   04
 • Số CB-GV-CNV không sanh con thứ 3 theo chính sách DS-KHHGĐ:      100%
 1. Đời sống:(Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chuẩn thi đua năm học)
 • Tham quan du lịch: Tổ chức cho toàn thể CB – CC được tham quan du lịch hè năm 2019 dự kiến tùy theo kinh phí tiết kiệm được năm 2019
 • Khám sức khoẻ tổng quát toàn trường và khám phụ khoa nữ định kỳ: 01 lần/năm học
 1. Các chỉ tiêu khác:
 • Thao giảng, chuyên đề, dự giờ, tiết dạy ứng dụng CNTT:

* Thao giảng, Hội giảng :  01 tiết/ GV/ Năm

* Dự giờ:                                                                                                                               + Tổ trưởng – Tổ phó :Theo kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

            + Gio vin dự giờ (trong và ngoài trường): 18 tiết/  GV / Năm

* Tiết dạy cĩ ứng dụng CNTT: 02 tiết/ lớp /HK.

* Tham gia truy bài đầu giờ lớp chủ nhiệm 02 buổi /tuần.

* Mỗi tổ – nhóm bộ môn thực hiện chuyên đề trường hoặc quận 02 chuyên đề/năm

 • Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo                100%  GV/năm học
 • Tham quan hướng nghiệp:                                    -2 lần /năm
 • Tổ chức giao lưu với học sinh                                  2  lần /năm
 • Ứng dụng “Đổi mới PP dạy học v quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực”:  100% CB – GV – CNV .
 • Số buổi nghỉ có phép trong mỗi học kỳ:

+ Đối với Giáo viên: tối đa 2 buổi.

+ Đối với CNV        : tối đa 2 ngày (1 ngày công 8 tiếng).

 • Hiến máu nhân đạo: 4-6 người
 • Đóng góp các loại quĩ  theo chỉ tiêu phân bổ của Công đoàn Ngành
 • Tham gia đầy đủ các chương trình xã hội từ thiện theo kế hoạch của Ngành.

III.TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN – CÔNG ĐOÀN VÀ CB – CÔNG CHỨC:

 

 1. Trách nhiệm của Thủ trưởng:

¨ Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ, kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.

¨   Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 • Thực hiện đầy đủ các chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho CB-CC theo Nghị định 10. Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.
 • Tạo điều kiện để Ban thanh tra nhân dân của đơn vị hoạt động theo Pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo điều 9 của Luật công đoàn .
 • Cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi HK một lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Qui chế dân chủ và Nghị quyết của Hội nghị CB-CC của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện

 

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn:

 • Phối hợp với Chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.
 • Cùng Chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo Luật Giáo dục năm 2005 đã  sửa đổi, Nghị định 43, Luật Công đoàn và thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-CC. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng và biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.
 • Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo qui định của pháp luật.
 • Phối hợp cùng Chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ CB-CC.
 • Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban chấp hành cùng với thủ trưởng kiểm điểm đánh gía tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-CC và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức được biết.

 

3. Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức:

 • Đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
 • Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị.
 • Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.
 • Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
 • Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:

            Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.

 

 1. Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản nghị quyết này.
 2. Thay mặt cho Hội nghị

¨  Về  đại diện Chính quyền:                     Hiệu trưởng Phạm Thị Thanh

¨   Về đại diện Công đoàn:                        CTCĐ Nguyễn Thị Thảo Linh

¨   Về đại diện CB-CC:                               TTCM Nguyễn Thị Thu Cc

 • Và Thư ký đoàn của Hội nghị:       GV Hồ Thị Thy Lệ, Nguyễn T. Minh Thy

cùng ký tên trong bản Nghị quyết này

 1. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2018 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.

 

            THƯ KÝ ĐOÀN                                                                   CHỦ TỊCH ĐOÀN

      (Ghi rõ họ tên và ký)                                                            (Ghi rõ họ tên và ký)

   Thư ký 1 Hồ Thị Thy Lệ                                           Thủ trưởng: Phạm Thị Thanh

 

  

 Thư ký 2: Nguyễn Thị Minh Thúy                   Đạidiện BCH/CĐ: Nguyễn Thị Thảo Linh                      

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay2,296
 • Tháng hiện tại116,845
 • Tổng lượt truy cập5,285,180
VÂN BẢN MỚI

TTT-KH-2019-01

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Kế hoạch năm học 2018 - 2019 (11/10/18)

Lượt xem:902 | lượt tải:0

TB-TTT-2018

Trường THCS Tôn Thất Tùng gửi đến Quí thầy cô, Cha mẹ học sinh về Kế họach tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

Lượt xem:908 | lượt tải:262

TTT-NQ-CBCC-2019-01

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Nghị quyết Hội nghị CBCC NH 2018 - 2019

Lượt xem:1083 | lượt tải:0
E-LEARNING SYSTEM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây