Trường THCS Tôn Thất Tùng gửi đến Quí thầy cô, Cha mẹ học sinh về Kế họach tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

Trường THCS Tôn Thất Tùng gửi đến Quí thầy cô, Cha mẹ học sinh về Kế họach tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Số kí hiệu TB-TTT-2018
Ngày ban hành 02/04/2019
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường THCS Tôn Thất Tùng Tân Phú
Người ký Đoàn Đức Vĩnh

Nội dung

Thầy cô và cha mẹ học sinh tham khảo và dựa vào nội dung ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp đến. Chúc các em ôn tập và tham gia kỳ thi sắp đến với kết quả tốt nhất

UBND QUẬN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS TÔN THẤT TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

 Số:       /KH-TTT                                            Tân Phú, ngày 3 tháng 4  năm 2019

 

                                                              KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ Văn bản số 906/GDĐT- TrH ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục - Đào tạo về  “Hướng dẫn kiểm tra HK II cấp THCS năm học 2018-2019”;

Căn cứ Văn bản số 294/GDĐT  ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú về hướng dẫn kiểm tra HKII cấp THCS năm học 2018 – 2019;

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 -2019, Trường THCS Tôn Thất Tùng xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra HKII năm học 2018-2019 như sau:

I. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Công tác tổ chức

-      Lập kế hoạch tổ chức kiểm tra  học kỳ 1, ra quyết định phân công việc ra đề, duyệt đề, in ấn bảo quản các đề do trường ra đúng qui định và cập nhật kế hoạch tổ chức kiểm tra HKII trên website của trường trước ngày 13/4/2018.

-      Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng) nhận đề kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo vào buổi chiều trước ngày kiểm tra một ngày (từ 14giờ đến 16giờ30’).

-      Tổ chức bảo quản đề kiểm tra theo chế độ bảo mật, tủ đựng đề phải được niêm phong và tổ chức mở bì đựng đề trước giờ giao đề cho học sinh 15 phút (Có biên bản mở đề ).

2. Nội dung ôn tập

-        Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Nội dung kiến thức đến thời điểm kiểm tra.

-        Nội dung kiến thức, cấu trúc và biểu điểm các đề kiểm tra do trường thực hiện được thống nhất giữa các trường trong toàn quận theo chỉ đạo của cán bộ chuyên môn.

3. Tổ chức kiểm tra

-      Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung các môn học cho các khối lớp cấp THCS: Toán, Vật Lý, Sinh học, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.

-      Môn Công nghệ, Thể dục, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trường ra đề và tổ chức xếp lịch kiểm tra.

4. Thời gian kiểm tra

-      Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2019 : kiểm tra các môn Thể dục, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

-      Ngày 22/4/2019: Kiểm tra HKII môn Công nghệ Khối 6,7

-      Ngày 23/4/2019 đến ngày 04/5/2019: kiểm tra theo lịch của Phòng GD&ĐT.

5. Thời gian làm bài các môn (Khối 6)

-    Ngữ văn, Toán: 90 phút.

-    Tiếng Anh : 60 phút.

-    Các môn còn lại: 45 phút

-    Các đề kiểm tra ra theo hình thức tự luận.

-    Môn Địa lý: học sinh được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlas của khối lớp đó.

-    Môn Tiếng Anh: Kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan. Có phần nghe.

-    Môn Công nghệ lớp 6,7,8 và môn Giáo dục công dân ra đề mở.

-    Môn Tiếng Anh và Vật lý học sinh làm bài trên đề kiểm tra, các môn còn lại làm bài trên giấy kiểm tra.

6. Một số lưu ý

1.     Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT. Nội dung kiến thức đến thời điểm kiểm tra.

-    Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý tăng cường các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.

-    Các đề kiểm tra do trường thực hiện được thống nhất giữa các trường trong toàn quận theo chỉ đạo của cán bộ chuyên môn.

2.     Tổ trưởng CM  thống nhất trong các nhóm chuyên môn để ôn tập cho đối tượng học sinh Yếu – Kém nhằm đảm bảo học sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra.

3.     Mỗi phòng kiểm tra không quá 30 học sinh, xếp theo thứ tự A, B, C...; cắt phách bài kiểm tra đúng quy định.

4.     Hiệu trưởng chịu trách nhiệm bảo mật đề kiểm tra và mở bì đựng đề trước giờ phát đề 15 phút (Có biên bản mở đề, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo bì đựng đề và biên bản mở đề vào ngày 6/5/2019).

5.     Gửi về Phòng GD-ĐT trước ngày 16/5/2019 các nội dung sau:

-         Theo e-mail: hienthanh72@gmail.com, tập tin gồm:

+       Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018 -2019

+       Báo cáo việc tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2018-2019

-         Theo e-mail của cán bộ phụ trách bộ môn, tập tin gồm:

+       Báo cáo bộ môn (file word theo mẫu năm học 2017-2018)

+       Nhận xét đánh giá chất lượng bài kiểm tra

+       Đề và đáp án kiểm tra học kỳ 2 các môn do trường ra.

-         Theo e-mail: loquockhai85@gmail.com, tập tin báo cáo số liệu (file excel đã gửi các trường trong học kỳ 1: mau thong ke THCS_NH 18-19_BC)

6.     Nhập các số liệu chuyên môn trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục theo yêu cầu về nội dung và thời gian theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

7.     Thực hiện chương trình:

-    Sau khi kiểm tra HKII các trường tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập hoàn tất vào ngày 25/5/2019; thực hiện xét duyệt kết quả học tập học sinh các khối lớp. Tổ chức tổng kết năm học trong thời gian ngày 25- 30/5/2019 và hoàn tất các báo cáo chuyên môn theo quy định.

 

II. LỊCH NỘP ĐỀ KIỂM TRA CÁC MÔN THỂ DỤC, TIN HỌC, ÂM NHẠC, MỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

-      Thứ Hai 8/4/2019: các nhóm trưởng gửi 2 đề kèm đáp án qua địa chỉ mail tonthattung.tanphu.hp@gmail.com.

III. LỊCH KIỂM TRA

·        Môn Công nghệ 6,7: 8h00 à 8h45 ngày Thứ 2, 22/4/2019

NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Môn

Lớp

T/g làm bài

Giờ phát đề

Môn

Lớp

T/g làm bài

Giờ phát đề

Thứ Ba

23/4

NGỮ VĂN

  6

90’

7g30

NGỮ VĂN

  7

90’

13g30

SINH HỌC

  6

45’

9g45

SINH HỌC

  7

45’

15g45

Thứ Năm

TOÁN

  6

90’

7g30

TOÁN

7

90’

13g30

25/4

GDCD

  6

45’

9g45

GDCD

7

45’

15g45

Thứ Bảy

27/4

VẬT LÝ

6

45’

7g30

VẬT LÝ

7

45’

13g30

LỊCH SỬ

6

45’

9g00

LỊCH SỬ

7

45’

15g00

Thứ Sáu

3/5

TIẾNG ANH

6

60’

7g30

TIẾNG ANH

7

60’

13g30

ĐỊA LÝ

6

45’

9g15

ĐỊA LÝ

7

45’

15g15

V. LỊCH BÁO ĐIỂM

-      Điểm thi HKII của từng bộ môn phải báo điểm sau khi kiểm tra bộ môn đó 3 ngày.

-      7/5/2019:       GVBM trả bài cho HS, điều chỉnh sai sót trên phần mềm (có biên bản điều chỉnh). Hoàn tất kiểm dò điểm bài thi, TB môn.  TTCM tiến hành phân công chấm phúc tra.

-      8/5/2019:       GVBM nhận bảng điểm, GVCN hoàn tất xếp loại HL - HK.

-      9/5/2018:       GVCN nhận bảng điểm tổng hợp, xếp loại HL-HK.

-      10/5/2019:     Họp xét duyệt Khối 6 (14h00), Khối 7 (15h00).

-      15/5/2019:    Kiểm tra chéo.

Trên đây là hướng dẫn kiểm tra HKII năm học 2018 – 2019, đề nghị  các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, có gì chưa rõ, yêu cầu báo ngay cho Ban Giám hiện để được chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

- PGDĐT (để báo cáo);                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT.   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay2,096
  • Tháng hiện tại116,645
  • Tổng lượt truy cập5,284,980
VÂN BẢN MỚI

TTT-KH-2019-01

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Kế hoạch năm học 2018 - 2019 (11/10/18)

Lượt xem:902 | lượt tải:0

TB-TTT-2018

Trường THCS Tôn Thất Tùng gửi đến Quí thầy cô, Cha mẹ học sinh về Kế họach tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019

Lượt xem:908 | lượt tải:262

TTT-NQ-CBCC-2019-01

Trường THCS Tôn Thất Tùng - Nghị quyết Hội nghị CBCC NH 2018 - 2019

Lượt xem:1082 | lượt tải:0
E-LEARNING SYSTEM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây